Vibrio Cholerae O1 Testi

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1 Testi

    GİRİŞ V.cholerae serotip O1'in neden olduğu kolera salgınları, gelişmekte olan birçok ülkede muazzam küresel önemi olan yıkıcı bir hastalık olmaya devam etmektedir. Klinik olarak kolera, asemptomatik kolonizasyondan, dehidratasyona, elektrolit bozukluklarına ve ölüme yol açan büyük sıvı kaybıyla birlikte şiddetli ishale kadar değişebilir. V. cholerae O1, klinik ve epidemiyolojik nedenlerle, ince bağırsağın kolonizasyonu ve güçlü bir kolera toksini üreterek bu sekretuar ishale neden olur.