Rotavirüs Testi

  • Rotavirus Test

    Rotavirüs Testi

    GİRİŞ Rotavirüs, özellikle küçük çocuklarda akut gastroenteritten sorumlu en yaygın ajandır. 1973'teki keşfi ve infantil gastroenterit ile ilişkisi, akut bakteriyel enfeksiyonun neden olmadığı gastroenterit çalışmasında çok önemli bir ilerlemeyi temsil etti. Rotavirüs, 1-3 günlük bir kuluçka süresi ile oral dışkı yoluyla bulaşır. Hastalığın ikinci ve beşinci gününde alınan örnekler antijen tespiti için ideal olsa da ...